SZOPK - Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v Prievidzi